Християнски Блог и Джоузеф Принс
"Добре дошли скъпи братя и сестри!"
Добре дошли отново в Божията Благодат!
Приведстваме Ви! Поздравяваме Ви!
Очакват Ви прекрасни дни, дни на чудеса!

Джоузеф Принс - "Предупределен да царуваш" - Глава 2

Go down

Джоузеф Принс - "Предупределен да царуваш" - Глава 2

Писане by Красимир Вишев on Съб Яну 09, 2016 11:57 pm

ГЛАВА 2

Законът е изпълнен

Спомням си, че бях поканен да говоря на събрание преди няколко години и когато единият от говорителите застана на подиума да проповядва, той каза с велико убеждение в своя глас: „Най-великият призив в твоя живот е към семейството ти!” Тълпата хареса това и цялата аудитория пляскаше и аплодираше със съгласие. При следващата сесия друг говорител застана и декларира с пламтяща страст в неговите очи, че „Най-великият призив в живота ти е мисионерската дейност.” В този момент тълпата полудя и цялата аудитория отекваше от викове „Амин!”
Тогава дойде моят ред да проповядвам и аз се помолих: „Боже, те изчерпаха всичките „най-велики призиви”. Дай ми нещо.” И както стоях Господ вложи това в сърцето ми и аз споделих: „Най-великият призив в живота ти е да бъдеш поклонник!” Виждате ли дълго след като всички мисии бъдат изпълнени на земята, дълго след като семействата са взети на небето, ние ще продължаваме да се покланяме на нашия прекрасен Спасител за всичко, което Той направи за теб и за мен и ще го правим за цялата вечност.
Всичко се върти около Исус! Всичко се отнася за Неговото завършено дело!
Колкото повече оценяваш завършеното дело на Христос и всичко, което Той направи за теб, за да царуваш в живота, толкова повече ще се покланяш и ще Го прославяш! Нека погледнем в Божето Слово, за да видим повече от Неговото завършено дело.

„ ... защото законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос.” (Йоан 1:17)

Забелязахте ли, че истината е от страната на благодатта, а не от страната на закона? Забележете също, че законът беше даден. Това предполага усещане за разстояние. В контраст на това – благодатта дойде! Благодатта е лична и идва като личност – личността на Исус Христос. Законът беше твърд, студен и безличен. Не можеш да имаш взаимоотношения с две парчета камък (има се предвид каменните плочи със заповедите). Благодатта, обаче, е блага и топла. Благодатта не е поучение или доктрина. Благодатта е личност и ти можеш да имаш взаимоотношения с нея. Бог не е заинтересуван от самото покорство и подчинение. Той е Бог на любовта и Той копнее да има интимно взаимоотношение с теб. Това е основната разлика между християнството и другите религии. Всички други религии са базирани върху система от морални кодекси, правила и закони. Християнството, от друга страна, не е религия, то е взаимоотношение. Свързано е с това да имаш взаимоотношение с Всемогъщия Бог.
Нашият Бог дойде, умря от жестока смърт на кръста и заплати целия дълг на греха със Своя собствен живот, така че ти и аз да можем да царуваме в живота днес. Неговата жертва на кръста говори за взаимоотношение. Исус дойде, за да помири грешния човек със святия Бог. Когато приемеш Исус Христос като твой Господ и Спасител, ти ставаш свят и праведен чрез Неговата кръв веднъж завинаги. Можеш да влезеш уверено в присъствието на Всемогъщия Бог без никаква вина, осъждение или очакване за наказание. Можеш да го направиш поради това, че на кръста цената за греха беше платена, присъдата беше унищожена, гневът поради греха – задоволен, завесата разкъсана и пътят за близост с Бог – отворен. Грехът няма повече да ти пречи да влезеш в Неговото присъствие. Неговата кръв премахна всяка следа на твоите грехове!

Нашият Бог дойде, умря от жестока смърт на кръста и заплати целия дълг на греха със Своя собствен живот, така че ти и аз да можем да царуваме в живота днес.

Исус изпълни закона

В момента, в който сложиш закона на Мойсей между теб и Бог отново, ти отричаш завършеното дело на Христос, защото ако праведността можеше да дойде чрез закона, „... тогава Христос е умрял без причина!” (Гал. 2:21). Християнството не може да бъде редуцирано до безличен списък от „прави” и „не прави”. Христовата смърт изпълни изискванията на закона в Стария завет. Божието Слово ни казва, че „противния в постановленията му закон” беше прикован на кръста (Кол. 2:14). Исус дойде, за да изпълни всички изисквания на закона вместо нас, така че пътят към Бог сега е отворен. Алелуя!

„Пастор Принс, ти казваш, че не сме вече под закон, но самият Исус каза, че Той не е дошъл да разруши закона.”

Това е точно така, приятелю, но трябва да прочетем целия стих. Исус каза: „Не съм дошъл да разруша [закона], а да [го] изпълня.” (Мат. 5:17, NIV) Исус не замете просто закона под килима, Той дойде и изпълни всяко едно от изискванията му съвършено вместо нас. Всичко, което не бяхме способни да направим, Той го направи вместо нас. Така че чрез Исус законът беше изпълнен!
Когато изплатиш своя дълг към банката за ипотеката на твоята къща, съветът ми към теб е да спреш да плащаш месечната си вноска, защото дългът ти вече е бил изплатен. Ако банката ти изпрати писмо с искане за още плащания по този дълг, всичко което трябва да направиш е да представиш нотариалния акт на къщата. В този смисъл – дългът, който аз и ти имахме към закона, вече беше напълно изплатен от нашия Спасител Исус Христос! Алелуя!
Когато дяволът дойде да те обвинява със закона и ти показва как просто си се провалил и не си успял, всичко което трябва да направиш е да посочиш плащането, което Исус направи на кръста. Христос е твоят нотариален акт, поради което си наречен християнин днес. Ти не си свой си, ти беше купен със скъпоценната кръв на Исус Христос. Законът няма власт над теб повече!

Дяволът е обезоръжен

Вероятно знаете, че въпросът за „ядрено разоръжаване” е голяма световна новина днес, но наясно ли сте, че има някой по-зловещ, който вече е бил обезоръжен? Библията казва, че Бог „обезоръжи началствата и властите”. Ние знаем от посланието към Ефесяните, че „началствата и властите” се отнасят за сатана и неговите кохорти (Еф. 6:12). Така че дяволът вече е бил обезоръжен! А знаете ли какво оръжие е притежавал преди принудителното му разоръжаване? Нека погледнем какво Божието Слово казва за това:

„... и като заличи противния ни в постановленията му закон, който ни беше враждебен, махна го и го прикова на кръста. И като обезоръжи началствата и властите, изложи ги на явен показ, възтържествувайки над тях чрез кръста.” (Кол. 2:14,15)

Въз основа контекста на този стих, дяволът беше въоръжен с „противния ни в постановленията му закон, който ни беше враждебен”. Какво в „противния ни в постановленията му закон” беше толкова мощно, че изискваше смъртта на Исус, за да го унищожи? На планината Синай Бог написа десетте заповеди на две каменни плочи. „Противния ни в постановленията му закон” се отнасяше до закона, който беше написан с Божия пръст. Дяволът тогава въоръжи себе си със закона, за да обвини и осъди човека! Сега, чуйте внимателно това – Бог не даде закона, за да въоръжи дявола, но дяволът като знаеше, че законът е враждебен на човека се възползва от това и го използва против него.

Ти си изкупен от проклятието на закона.

Законът винаги осъжда и държи човек далеч от Бог, следователно дяволът го използва като оръжие, за да продължи да отчуждава човека от Бог. Ето, поради това, когато Бог прикова закона на кръста, Той направи публичен спектакъл от дявола и всичките сили на тъмнината! След като законът беше прикован на Христовия кръст, Бог знаеше, че той вече няма силата да осъжда човек, след като е повярвал в Исус. Следователно, когато знаеш и вярваш, че Исус е изпълнил напълно изискванията на закона за праведност, дяволът не може да използва закона, за да те осъжда всеки път, когато се провалиш. Дори, ако използва закона, за да ти посочи твоите грехове днес, можеш да посочиш кръста на Христос и да отхвърлиш осъждението. Може да кажеш: „Никой не може да заличи заповяданото от Бог (законът).” Да, прав си, никой човек не може, но Бог може! И Бог го направи по праведен начин. Приятелю, ти си изкупен от проклятието на закона. Дяволът и неговата шайка бяха обезоръжени. Алелуя!
Все пак, ако държиш непременно да си под закона, всъщност въоръжаваш дявола отново! Бог прикова закона на кръста. Бог заличи неговите изисквания, извади го от строя и обезоръжи дявола. Но, когато поставяш себе си в зависимост от системата със закони на Стария завет, ти поставяш това оръжие обратно в ръцете на дявола. Всяко учение, което казва: „Ние трябва да пазим закона, за да ни благослови Бог.”, представлява поставяне на оръжието на закона обратно в дяволските ръце. Вместо да почиват в разоръжаването, което Бог направи, хората превъоръжават и отново поставят в бойна готовност силите на мрака.
Нека да подчертая, че законът е свят, праведен и добър. Моля ви, не ме разбирайте погрешно, че казвам нещо обратно на това, но въпреки че законът е свят, праведен и добър, той няма сила да те направи свят, праведен и добър. Виж, законът беше създаден да разкрие твоите слабости и недостатъци, твоите грехове и твоята неспособност да бъдеш свят, праведен и добър. Той е като огледало, което показва твоите кусури – петна и пъпки. Не можеш да вземеш огледалото и да започнеш да натриваш лицето си с него, за да премахнеш петната и пъпките, защото не това е неговото предназначение! Трябва да разбереш, че колкото и да спазваш закона, това не може да те направи свят. Единствено кръвта на Исус може да го направи. Въпреки това законът е свят, той не е от дявола, а е от самия Бог.

Целта на закона

Бог даде закона с една единствена цел и тя е – чрез закона светът да може да познае греха (Рим. 3:20) и да осъзнае своята нужда от Спасител. Без закон, не би имало грях (Рим. 4:15). Например, ако нямаше закон с каква скорост да караш по пътищата, то тогава нямаше да има ограничения на скоростта и катаджията нямаше да може да те спре и да ти напише акт за превишена скорост. С прости думи – няма закон = няма грях. Неразпознаването на греха е равно на нямане нужда от Спасител! Законът беше даден, за да доведе човек до края на собствените му усилия, така че в своето отчаяние да осъзнае нуждата си от Исус. Поради закона никой не може да каже, че не е грешник и никой не може да каже, че не се нуждае от Исус. Това е целта на закона. Той не е създаден да те направи благочестив, а да покаже твоята греховност.
Това, което дяволът е направил, е да държи закона над главите на хората през цялото време, така че те да се чувстват постоянно виновни и осъдени. Дяволът е експерт по закона, който постоянно ти напомня колко недостоен си. Той е наречен обвинител на братята (Откр. 12:10). Ето някои от неговите обичайни атаки:

„Ти наричаш себе си християнин?!”
„Ти си лицемер!”
„Забрави да се молиш. Бог няма да чуе молитвите ти.”
„Я виж живота си. И ти се осмеляваш да стъпваш в църквата?!”

Приятелю, всичко това са лъжи, ВСИЧКО е лъжа! Дяволът използва закона, за да извади наяве всичките ти недостатъци, но чрез Исус Христос повече не си под осъждението на закона. Дяволът беше обезоръжен чрез силата на кръста! Исус, Който не знаеше грях, беше осъден вместо теб на кръста. Чрез Исус Христос сега ти си направен праведен, което няма нищо общо с делата изисквани от закона. Така че, когато чуеш гласа на обвинителя да те осъжда, спомни си, че си Божията правда чрез Исус Христос. Заяви го с висок глас! Хайде, кажи го с мен три пъти, всеки път по-силно от предния:

„Аз съм Божията праведност чрез Исус Христос!”
„Аз съм Божията праведност чрез Исус Христос!”
„Аз съм Божията праведност чрез Исус Христос!”

Праведността е дар, тя не е награда за перфектно покорство към закона. Днес ти си обвит не с твоята собствена праведност, която е себеправедност, но с праведността на Исус Христос. Бог те вижда праведен като самия Исус Христос.

Единствено благодатта носи надежда

Единствено радикалното проповядване на благодатта носи надежда на вярващите. Единствено завършеното дело на Исус може да донесе пълнота, завършеност и шалом-мир. Някои хора казват, че християнският живот е много труден. Приятелю, той не е труден, той е невъзможен! Единственият, който може да го живее е самият Исус и точно това Той иска да прави в нас. Ето защо не можем да изпълним закона на Мойсей с наши собствени усилия. Той беше изпълнен вместо нас и цената за нашите грехове беше платена на кръста. Нашата част днес е да вярваме в нашия Спасител и да приемем от Него изобилието на благодатта и дара на оправданието. Християнският живот е живот на почивка в Исус Христос и Неговото завършено дело. Време е да си починеш от твоите собствени усилия и да се насладиш на Исус! Дяволът мрази евангелието на благодатта, защото то предизвиква вярващия да царува в живота. Когато ти царуваш, дяволът не може!

Единствено завършеното дело на Исус може да донесе пълнота, завършеност и шалом-мир.

_________________
Поздрави,  Красимир Вишев
avatar
Красимир Вишев
Модератор
Модератор

Брой мнения : 65
Join date : 16.07.2015
Age : 33
Местожителство : България, град Елин Пелин

http://kvishev.blogspot.com/

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите