Християнски Блог и Джоузеф Принс
"Добре дошли скъпи братя и сестри!"
Добре дошли отново в Божията Благодат!
Приведстваме Ви! Поздравяваме Ви!
Очакват Ви прекрасни дни, дни на чудеса!

Джоузеф Принс - Силата на правилното вярване - Глава 3

Go down

Джоузеф Принс - Силата на правилното вярване - Глава 3

Писане by Красимир Вишев on Вто Апр 19, 2016 12:43 pm

ГЛАВА 3


„ИСУС МЕ ОБИЧА! ТОВА АЗ ЗНАМ”


Чух история за един служител от Орегон, който бил упълномощен да проведе консултиране в една психиатрия. Неговата първа задача била да отиде в изолатора, който приютявал умопомрачени, едва облечени пациенти. Зловонието от човешки екскременти изпълвало стаята. Той дори не можел да разговаря с обитателите, какво оставало да ги консултира – единствените отговори, които получил били ръмжене, мучене и демоничен смях.
Тогава Святият Дух му подсказал да седне в средата на стаята и цял час да пее известният детски химн, в който се казвало: „Исус ме обича! Това аз знам, защото Библията ми го казва. Дечицата на Него принадлежат, те са слаби, но Той е силен.” Нищо не се случило до края на деня, но той постоянствал. Седмици наред той сядал и пеел същата мелодия със силно убеждение: „Да, Исус ме обича! Да, Исус ме обича! Да, Исус ме обича! Библията ми го казва!”
Изминали дни и пациентите един по един започнали да пеят с него. Поразяващо, но в края на първия месец тридесет и шест от сериозно болните пациенти били преместени от килия, в която се грижели за тях в килия, където сами се грижели за себе си. За период от една година всички с изключение на двама били изписани от психиатрията.
Тези простички думи „Исус ме обича! Това аз знам.” Били написани като поема от Ана Бартлет Уорнър, американска писателка родена през 1827 в Лог Айлънд, Ню Йорк. През 1862 известният композитор на химни Уилям Бачелдър Бредбъри вплел думите в песента, която днес добре познаваме и добавил припева „Да, Исус ме обича!” Химнът бързо станал популярен в цяла Америка и всички континенти по света. Той е бил преведен на различни езици и бързо се превърнал в един от най-известните и любими химни на всички времена.
Растящата популярност на химна се дължи на простичката елегантност, с която е разкрито сърцето на Исус. То приканва човек да разбере, че независимо какви предизвикателства, провали и престъпления може да е извършил някой, любовта на Исус си остава вечна.

Независимо какви предизвикателства, провали и престъпления може да е извършил някой, любовта на Исус си остава вечна.

„Исус ме обича! Знам това.”
Как така?
„Защото Библията ми го казва.”
Толкова просто и в същото време толкова силно.
Дали го чувстваме или не вечната любов на Исус към нас почива на истината и основата на Неговото непроменимо Слово. То заявява, че Неговата любов към теб и мен е основана съвършено и напълно на Него – на Неговите обещания, Неговото дело и Неговата благодат.

Божията любов към теб е безусловна

Вярваш ли днес, че Бог те обича? Без значение колко грешки си направил в живота си, аз съм тук, за да ти кажа без сянка на съмнение, че Бог те обича. Той те обича с вечна любов. Точно сега, независимо от предизвикателствата, през които може би минаваш, искам да те насърча да се видиш ходещ под отворено небе, обграден от Неговото незаслужено благоволение. Очаквай добри неща за бъдещето си. Вярвай в Неговата любов към теб. Вярвай с цялото си сърце, че ти си зеницата на окото Му и наслада за сърцето Му. Вярвай, че си силно облагодетелстван, изобилно благословен и дълбоко обичан!
Божията любов към теб е безусловна. Това е любов, която е толкова чиста, невероятна и прекрасна. Единственото, което трябва да направиш е да приемеш и повярваш кой си в очите на Бог – Неговия възлюбен. Ударението в Стария завет на закон се поставяше върху твоята любов към Бог, докато ударението в Новия завет е поставено изцяло върху Божията любов към теб. Същността на закона под Стария завет е: „... и да възлюбиш Господа, твоят Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкото си сила.” (Вт. 6:5р Мат. 22:37,40).
Нека бъдем искрени тук – срещал ли си някого, който може да обича Бог по този начин? Разбира се, че не. Дори Давид, когото Библията описва като човек според Божието сърце не обичаше Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с всичката си сила. Това е невъзможно да се направи от човек. Законът беше създаден, за да ни покаже, че сме неспособни да обичаме Бог съвършено.
Като знаеше, че човек не би могъл да изпълни Неговата заповед да Го обича с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с всичката си сила, досещаш ли се какво направи Бог? Бог демонстрира, че само Той може да ни обича с цялото Си сърце, с цялата Си душа, с целия Си ум и с всичката Си сила, когато изпрати Своя възлюбен Син Исус Христос да ни изкупи от всичките ни грехове със Собствената Си кръв. Ето защо всичко в Новия завет се върти около Божията любов към теб, не около твоята любов към Него! Под благодат Бог не иска да фокусираш мислите си върху въпроса „Наистина ли обичам Бог?” Това не е фокусът на Новия завет. Под благодат Бог иска да се фокусираш върху Неговата любов към теб. Следователно въпросите, които би трябвало да си задаваш са:

„Наясно ли съм колко много ме обича Бог днес?”
„Вярвам ли наистина, че Бог ме обича точно сега?”


Трябва да напомняш на себе си за Божията любов, особено когато току що си се провалил. Вярваш ли, че Той те обича, когато току що си сбъркал? Ето, тук идва моментът на истината – след като си се провалил, тогава излиза наяве какво наистина мислиш за Божията любов към теб. Действително ли вярваш, че Неговата любов към теб е наистина е безусловна? Или безусловната любов на Бог се е превърнала просто в едно клише, което повече не е нещо реално за теб? Виждам това да се случва през цялото време. Чувам хората да казват: „Божията любов е безусловна!”, но в момента, в който се провалят изведнъж тази любов, за която са казали, че е безусловна, става зависима от тяхното поведение.
Много хора вярват, че Бог ги обича, когато вършат правилните неща и спира да ги обича, когато сгрешат. Ще разбия това неправилно вярване на парчета с истината на Божието слово!
Ако нашата любов към Бог може да се колебае, Неговата любов към нас винаги остава постоянна. Божията любов съм нас е основана върху това кой е Той, а не върху това какво ние вършим. Харесва ми колко уверен и категоричен е апостол Павел, когато казва: „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.” (Рим. 8:38,39).

Ако нашата любов към Бог може да се колебае, Неговата любов към нас винаги остава постоянна. Божията любов съм нас е основана върху това кой е Той, а не върху това какво ние вършим.

Уверен ли си като апостол Павел, че като дете на Бог нищо, нито дори твоите грехове, провали и грешки, могат някога да те отделят от любовта на Бог? Не допускай да се влияеш от това, което чувстваш, мислиш или някой е казал. Божието слово заявява категорично, че нищо не може да те отдели от Неговата любов. Нищо означава нищо! Божията любов към теб не зависи от твоите безупречни дела и работа. Той те обича дори и в твоите провали. Ето, затова се нарича благодат! Тя е неспечеленото, незакупеното и незаслужено благоволение на Бог. Ако можеш да заслужиш Божията благодат, то тя повече не е благодат.

Силата да надделееш над всеки провал

Истината е, че ако си способен да приемеш отново Неговата любов, когато се проваляш, ти ще имаш силата да превъзмогнеш този провал в живота си. Нека си представим една ситуация, в която току що си се ядосал на съпругата си за нещо. В своето чувство на безсилие и гняв вероятно си казал нещо грубо, което знаеш, че не би трябвало да правиш  и е произтекла разгорещена размяна на остри и обидни думи. В къщи е избухнала студена война и децата ти бягат да се крият. Ти се чувстваш ужасно виновен за това, което си предизвикал и съвестта ти те обвинява:

Как може да говориш по този начин на жена си?
Какъв вярващ си ти?
Какъв лош пример даваш на децата си?


Колкото повече се обвиняваш, толкова по-лошо става и толкова повече се ядосваш на съпругата си – изцяло нейна е грешката, че сега се чувстваш толкова отвратителен и виновен. Заради нея вярваш, че си отрязан от Божията любов. Ти мислиш – съвършено неправилно – че Той ти е ядосан, защото си се разгневил на съпругата си. Защо? Защото може да си знаел в ума си за Неговата безусловна любов, но всъщност в своето сърце не си вярвал, че тя наистина е безусловна.
Приятелю, ако само би могъл да видиш истината, че дори и в твоя гняв Бог все още те обича съвършено. Ако би могъл да видиш, че кръвта на Неговия Син вече е измила този грях от живота ти. Ако би могъл да проумееш факта, че дори и в цялата ти непривлекателност, Той все още те вижда праведен в Своите очи и те нарича Негов възлюбен. Истината е, че ако наистина знаеш как щедро ти е било простено и как безусловно си обичан, ще ти бъде много трудно да останеш ядосан на съпругата си и да продължаваш студената война. В действителност ще се случи точно обратното.
Като се храниш с прекрасната любов и изобилна прошка на Господ, дори когато чувстваш най-много, че не ги заслужаваш, ти ще направиш всичко, за да се помириш със съпругата си. И не само това, но каквото и да се опита да те разстрои също се превръща в дреболия, когато позволиш сърцето ти да бъде обгърнато от величието на Неговата любов. Не е чудно, че Божието слово казва: „Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея ...” (Еф. 5:25). Ако първо не си преживял безусловната любов на Христос в собствения си живот, ти нямаш сила да обичаш съпругата си!
По същия начин Библията увещава жените  „... подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа ...” (Еф. 5:22). Харесва ли ти колко практична е Библията? Ние сме твърде бързи да се разстройваме за незначителните неща, които изникват в ежедневния ни семеен живот. Само когато вярваме и се предаваме на Божията любов, като позволяваме тя да разтопи безплодните ни усилия в битки, които не си струва да се водят, тогава намираме сила да обичаме, да се подчиняваме и да живеем в мир с нашите брачни партньори.
Разбираш ли? Сравнени с Божията любов нашите проблеми са като капка вода в необятния син океан или като песъчинка в безкрайна пустиня. Неговата любов поглъща целия ти гняв, безсилие, разочарования и болка. Неговата прошка обхваща всичките ти грехове, провали и грешки. Неговата благодат ти дава победа и сила да превъзмогнеш всеки грях, робство и зависимост. Ето защо е жизнено важно за твоето взаимоотношение с Бог да вярваш правилно Неговата безусловна любов към теб.

Неговата любов поглъща целия ти гняв, безсилие, разочарования и болка. Неговата прошка обхваща всичките ти грехове, провали и грешки.
Напълно и безвъзвратно простен

Възлюбени, ти си напълно и безвъзвратно простен. Поради Своята любов към теб Исус вече понесе наказанието за твоите грехове. Ето защо можеш отново да приемеш Божията любов, дори когато се проваляш и всеки път, когато се проваляш. Той ти е простил. Време е ти също да простиш на себе си! Дори за момент не си помисляй, че Бог иска да си останеш с чувство за вина, когато се проваляш. Истината е, че колкото по-виновен се чувстваш, толкова повече си обречен да продължаваш в този грях. За съжаление има религиозни хора, които вярват, че когато човек се провали или падне в грях той трябва да бъде накаран да се чувства наистина лош и да бъде смачкан от вина и осъждение докато се покае за греха си.
Обаче такова учение е неправилно. Реалният факт е, че колкото повече хората продължават да преживяват вина и осъждение, толкова повече ще продължават да вършат греха си! Не трябва да учиш хората да се чувстват виновни и осъдени. Тяхната съвест ги осъжда винаги, когато се провалят. Обаче има добри новини – Бог е осигурил отговор за съвестта, която упорито вика за плащане на всичките ни престъпления. Той изпрати Своя Син да ни откупи със Своето собствено тяло и кръв.

Можеш отново да приемеш Божията любов, дори когато се проваляш и всеки път, когато се проваляш.

Днес, когато съвестта ти те осъжда и вика за справедливост като се провалиш виж себе си очистен, измит и направен праведен чрез кръвта на Исус. Задействай вярата си, за да видиш себе си праведен в очите на Бог поради скъпоценната кръв на Исус Христос. Съвестта, която вика за наказание всеки път, когато се проваляш, наистина е смълчана чрез кръвта на Божия Агнец, Който беше осъден и наказан на твое място. Всеки път, когато твоята съвест те осъжда, извади и размахай квитанцията за твоето плащане – кръстът на Христос! Виждай греховете си умити с Неговата скъпоценна кръв. Вината и осъждението спират там, където кръвта на Исус е била пролята.
Така че, когато се проваляш не се валяй във вина и осъждение. Това само ще те поведе надолу по хлъзгавата спирала към поражение, депресия и разрушение. Исус не умря на кръста, за да направи виновния по-виновен. Той не умря на кръста, за да причини на болния повече страдания. Христос не умря на кръста, така че осъдения да бъде повече осъден. Абсолютно – не! Исус не пожертва Себе Си на кръста, за да оправдае този, който е съвършен и благочестив.

Бог оправдава нечестивия

Божието слово ни увещава да спрем да се стремим със собствени усилия да бъдем оправдани, а да вярваме в Него, „ ... който оправдава нечестивия ...” (Рим. 4:5). Убеди се, че си схванал правилно това. Кого оправдава Бог?
Бог умря, за да оправдае благочестивия или нечестивия? Приятелю, Той дойде да оправдае нечестивия – този, който се провали, не оправда очакванията, направи грешки и съгреши. Провалил ли си се? Направил ли си грешки? Не си оправдал очаквания? Чудесно, защото това означава, че отговаряш на изискванията за Неговото оправдание! Тази истина не вдъхва ли в сърцето ти велика надежда и вяра?

Вината и осъждението спират там, където кръвта на Исус е била пролята.

Бъди насърчен като знаеш това днес – твоите провали те квалифицират да приемеш любовта, прошката и оправданието на Господ. Исус не дойде да спаси тези, които са съвършени (в собствените си очи), Той дойде да спаси и изкупи тези, които са несъвършени и нечестиви. Когато просто вярваш в Исус, Който оправдава нечестивия, вярата ти „... се вменява за правда ...” (Рим. 4:5). Това означава, че в момента, в който повярваш правилно, Исус те прави праведен със Своята кръв. Каква сигурна основа в сравнение с това праведността ти да зависи от  вършене на правилни неща! Какъв Спасител имаме в лицето на Христос!
Възлюбени, спомни си това следващия път, когато се провалиш – Исус не умря, за да направи виновния по-виновен. Той умря, за да освободи виновния  от мъчението на вината, да изцели този, което е болен и да направи завинаги праведен този, който е бил осъден. Ето, това е благовестието. И нека не се оправдаваме и не се срамуваме от благовестието, защото то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва (виж Рим. 1:16)!

Исус умря, за да освободи виновния  от мъчението на вината, да изцели този, който е болен и да направи завинаги праведен този, който е бил осъден. Ето, това е благовестието.

Исус обича грешника

Вярваш ли в Бог, Който оправдава нечестивия? Чувал ли си някога истинското благовестие за Неговата чудна благодат? Или си хранил ума си с предположения, основани на човешки традиции и предания за Бог, които не са от Неговото слово? Погледни евангелията. Корумпираните бирници, проститутките, цапнатите в устата рибари, сакатите, слепите и болните, които се натъкваха на любовта на Исус, всички бяха простени, променени, освободени и изцелени. Той никога не накара нито един от тях да се почувства по-виновен, по-засрамен и по-осъден, отколкото знаеше, че те вече се чувстват.
В Библията има разказ за една жена, която е описана като „грешница” (Лука 7:37). Много хора вярват, че е била проститутка. Когато тя дойде при Исус, Който седеше на трапезата в къщата на фарисея Симон, Той и позволи да се приближи и да Му се поклони като го помаже със скъпото миро от алабастровия съд. Любящият Спасител знаеше коя е тя, но не я пропъди, унижи или осъди за нейните грехове. Нито пък се обърна студено към нея да и каже първо да си оправи живота преди отново да се осмели да пристъпи в Неговото свято присъствие.
Исус от Библията беше състрадателен към нея и знаеше колко виновна и дълбоко осъдена вече се чувства тя. Когато приближи Исус тя падна ниско долу в присъствието Му и започна да плаче. Тя нежно изми краката на Исус със сълзите си и ги обърса с косата си. Почтително целуна краката Му и ги помаза със скъпоценното миро, което беше донесла. Казва се, че това миро и е струвало няколко годишни заплати, но без да се колебае тя го изля върху краката на Исус и Му се поклони.
Като видя това фарисеят се изпълни с негодувание и си каза: „Ако Този Исус беше пророк, щеше да знае, че тази жена е голяма грешница. Как можа да и позволи да се доближи до Него и дори да докосне краката Му?” (виж Лука 7:39). Той беше възмутен от това, на което беше станал свидетел в собствената си трапезария. (За съжаление религиозните християни днес са като този фарисей.)
Докато Исус прие грешницата и и позволи да се поклони и да докосне краката Му, този религиозен фарисей не прояви дори грам милост към тази жена, която плачеше непрекъснато, съкрушена от прошката и любовта на Исус към нея. Нейният срам и сълзите и не означаваха нищо за фарисея. Дори беше убеден, че тя заслужаваше да бъде осъдена и ако зависеше от него нямаше да и позволи да влезе в къщата му.
От тази библейска история можеш да разбереш, че Исус е силна противоположност на всеки и всичко религиозно. Неговото сърце прелива от любов и състрадание към този, който се е провалил. Това не беше тайна. Всеки, който срещна и чу Исус знаеше за Неговата любов. Тази мълва се разнасяше надлъж и нашир от Йерусалим до Галилея и поради това грешниците Го търсеха вместо да Го избягват и да бягат далече от Него.

Вярващите, които са били изкупени с кръвта на Исус Христос трябва да бъдат уверени и смели да говорят на Бог за своите провали.
 
Не е ли тъжно, че днес има вярващи, които са се провалили и бягат далеч от Бог като се крият от Него, докато грешниците по времето на Исус уверено Го търсеха, за да намерят прошка, възстановяване, изцеление и освобождение? Не мислиш ли, че има нещо сбъркано тук? Вярващите, които са били изкупени с кръвта на Исус Христос трябва най-много от всички хора да бъдат уверени и смели да говорят на Бог за своите провали и да си напомнят, че те все още са праведни в Христос, дори когато са се провалили.

На теб ти е било простено много

Нека продължим с разказа (виж Лука 7:40-46). Исус като разбра мислите на Симон фарисея, го попита: „Представи си, че има един лихвар, който има двама длъжници. Единият му дължи един милион долара, а другият – сто долара. Лихварят опрощава дълга и на двамата. Е, кой от тях предполагаш, че ще обича лихваря повече?”
Недоверчив към простотата на въпроса Симон отговори: „Предполагам този, на когото е опростил повече!”
Тогава Исус каза: „Ти си абсолютно прав! Дойдох в дома ти, а ти не ми даде вода за краката. Тази дама изми краката Ми със своите сълзи и ги изтри с косата си. Ти не ми даде целувка, а тази жена не спря да целува краката Ми. Ти не помаза главата ми с масло, а тя помаза краката Ми със скъпоценно миро.”
Сега, много внимавай в това, което Исус каза после: „Затова ти казвам: Прощават и се многото грехове (защото тя обикна много), а на когото малко се прощава, той малко обича.” (Лука 7:47). Това, което Исус каза е, че този, който знае и вярва колко много в действителност го обича Бог и му прощава, ще Го обича много. Казано просто – този, на когото е било простено много, обича много. Този, на когото е било простено малко, обича малко. Ето защо ударението в Новия завет не е върху твоята любов към Бог, а е върху Божията любов към теб. Ако знаеш колко безгранично те обича Бог и ти е простил всички грехове, ще Го обичаш – този, на когото е простено много, обича много!

Ако знаеш колко безгранично те обича Бог и ти е простил всички грехове, щеГо обичаш – този, на когото е простено много, обича много!

Разбираш ли какво казвам? Любовта ти към Бог в Новия завет е родена от искрено и автентично взаимоотношение с Него. Тя не е раболепно парадиране, родено поради страх от наказание или религиозно задължение. Под благодат сме способни да обичаме Бог, защото Той първи ни обикна. Ето защо хората под благодат се превръщат в най-святите хора, които някога ще срещнете. Те не са святи поради страха си от наказание или поради тяхното задължение към две каменни плочи. Тяхната святост извира от взаимоотношението на любов с Исус! Те са преживели Неговата безусловна любов вътре в себе си лично. Любовта ги променя. Те просто искат да живеят живот, който прославя и почита името на Исус. Това, което законът не можа да направи – да промени отвътре Божиите хора – Бог го направи като изпрати Своя собствен Син Исус Христос!
Приятелю, на всички ни е било простено много. Проблемът е, че много хора не знаят и не вярват това. Зарежи усилията, които полагаш, за да бъдеш праведен. Престани да се опитваш да превъзмогнеш собствените си провали, грешки, зависимости и робства. Бъди като жената с алабастровия съд със скъпоценното миро. Когато се провалиш не бягай и не се крий. Ела в Неговото любящо присъствие. Исус вече знае за вината и осъждението, от които си бил измъчен. Ела със смелост и увереност, както направи тази жена. Чувствай се свободен да плачеш в Неговото сладко присъствие и просто Му се поклони. Излей на Него всичко, което имаш в сърцето си. Не се безпокой, Той няма да натрупа повече вина, срам, наказание и осъждение върху теб. Исус ще ти каже: „Твоите грехове вече са простени. Аз вече платих цената за твоите грехове на Голгота. Почивай в Моята прошка и любов към теб.”
Получих писмо от един човек, когото ще нарека Патрик. Той се борил със сексуални зависимости повече от десет години. Знаел, че е грешно, но не можел да се освободи от тези зависимости без значение колко настоятелно опитвал. Неговата съвест го тормозела като му напомняла за греховете му всеки път, когато се опитвал да чете Словото. Това подхранвало вярването, че не бил достатъчно добър за Бог и че Той не искал да има нищо общо с него поради зависимостите му.
Този човек живял като се самоизтезавал дни наред. Тогава, един ден прочел моята книга „Destined To Reign” , чрез която разбрал и повярвал завършеното дело на Христос на кръста. Той казваше: „Аз просто реших да почивам в завършеното дело на Исус, в Неговата прошка, победа, благодат и любов и порнографията и мастурбацията сега нямат сила и власт над мен. Наистина е страхотно, особено поради това, че бях опитвал повече от десет години да ги победя, а всичко, което е трябвало да направя е да позная истината и да почивам в завършеното дело на Исус. Цялата слава е за Бог!”
Не знам с каква вина може да се бориш днес, но Бог знае. Не се налага повече да живееш под диктата на твоята съвест, която те осъжда всеки път, когато се провалиш. Виж кръвта на Исус, очистваща сърцето ти и бъди свободен от затвора на вина, за да преживееш победа като този скъпоценен брат.

Предай се изцяло на Неговата любов

Скъпи читателю, любовта на Бог не е теологично понятие. Любовта е емоция. Бог ни създаде по Свой образ и подобие с емоции и един от най-добрите начини да преживееш Неговата любов е като просто Му предадеш изцяло себе си и Му се покланяш. Библията ни казва, че „жертвоприносителите, веднъж очистени, не биха имали вече никакво изобличение на съвестта за грехове.” (Евр. 10:2). Когато не носиш повече чувство за вина, когато вярваш, че Неговата кръв е изчистила греховете ти, ставаш поклонник, пленен от Неговата любов.
Насърчавам те да изпълниш сърцето си с псалми, химни и духовни песни, които са пълни с Божията любов и благодат. Когато сърцето ти е изпълнено с Исус, неправилните вярвания ще започнат да бъдат променяни в правилни. Деструктивните зависимости ще бъдат заменени от нови, позитивни навици. Страхът, срамът и вината ще започнат да се топят в топлината на Неговата съвършена любов към теб. Божията любов не е интелектуално упражнение, тя трябва да бъде преживяна.
Псалмистът призовава: „Вкусете и вижте, че Господ е благ; блажен онзи човек, който уповава на Него.” (Пс. 34:Cool. Вярваш ли в Неговата любов към теб? Бог не иска ти просто да знаеш за Неговата любов, но също да вярваш в нея и сам да вкусиш любовта Му. Тя не може просто да съществува в ума ти или в интелектуалната сфера на логиката, а трябва да бъде преживяна в сърцето ти.

Независимо колко много грешки си направил, Той не се е отказал от теб!

Вярвай днес с цялото си сърце, че Бог те обича. Той е откъм теб. Без значение колко много грешки си направил, Той не се е отказал от теб! Първият ключ за правилно вярване е да вярваш в Неговата безусловна любов към теб. Хвърли всичките си провали в краката Му. Чувствай се свободен да плачеш в Неговото любящо присъствие. Започни да виждаш твоите страхове, вина, разстройства и дисфункции как изчезват като се предаваш изцяло на Неговата любов и Му се покланяш с тези простички думи:

Исус ме обича! Това аз знам.
Защото Библията ми казва така.
Децата на Него принадлежат;
Те са слаби, но Той е силен.

Да, Исус ме обича!
Да, Исус ме обича!
Да, Исус ме обича!
Библията ми казва така.

_________________
Поздрави,  Красимир Вишев
avatar
Красимир Вишев
Модератор
Модератор

Брой мнения : 65
Join date : 16.07.2015
Age : 33
Местожителство : България, град Елин Пелин

http://kvishev.blogspot.com/

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите