"Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните 'сили' на нечестието в небесните 'места'." ЕФЕСЯНИ 6:12